Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonceptimi i sheshit para Bashkisë Orikum

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

91.606 €

Kosto në lekë

11.377.419 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaVlorë
InvestitorëtBashkia Orikum
Kontraktorët
Kompani ndërtimiVllazniaGLAVENICA
Mbikëqyrës punimeshM.A.K Studio
Vendndodhja e projektit