Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtimi i rrugës Ruzhdie - Gjinoqar 148.965 € 18.501.500 Lekë
2 Rikonstruksion i rrugës "Sulejman Pitarka" 102.779 € 12.765.090 Lekë
3 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare fshati Sheq Musalalaj, Komuna Frakull 77.346 € 9.606.368 Lekë
4 Rikonceptimi i sheshit para Bashkisë Orikum 39.592 € 4.917.329 Lekë
Total: 368.682,00 45.790.287,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 251.744 € 31.266.590 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 77.346 € 9.606.368 Lekë
3 sheshe 39.592 € 4.917.329 Lekë
Total: 368.682,00 45.790.287,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Patos 148.965 € 18.501.500 Lekë
2 Bashkia Durrës 102.779 € 12.765.090 Lekë
3 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 77.346 € 9.606.368 Lekë
4 Bashkia Orikum 39.592 € 4.917.329 Lekë
Total: 368.682,00 45.790.287,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Vllaznia (construction company) 368.682 € 45.790.287 Lekë
Total: 368.682,00 45.790.287,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve