Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim, asfaltim i rrugës Bubullimë Imsht

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

621.138 €

Kosto në lekë

77.145.281 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaLushnjë
InvestitorëtBashkia Lushnjë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiSenkaEgland
Mbikëqyrës punimeshErald G
Vendndodhja e projektit