Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i kompleksit të shkollave Fier-Shegan (2 shkolla, palestër dhe terrene sportive)

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

781.466 €

Kosto në lekë

97.058.102 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaLushnjë
InvestitorëtBashkia Lushnjë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiSenkaNDREGJONI
Mbikëqyrës punimeshErald G
Vendndodhja e projektit