Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërtim palestre pranë shkollës "Sabah Sinani" dhe "Migjeni", Pukë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

405.968 €

Kosto në lekë

50.421.256 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 18 Prill 2016, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaPukë
InvestitorëtBashkia HimarëBashkia Pukë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiArifaj
Mbikëqyrës punimeshNovatech Studio
Vendndodhja e projektit