Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion shkolla e bashkuar Horë Vranisht, Komuna Vranisht

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

369.195 €

Kosto në lekë

45.853.975 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 1 Gusht 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaHimarë
InvestitorëtKomuna Vranisht
Kontraktorët
Kompani ndërtimiJogi2Z KONSTRUKSION
Mbikëqyrës punimeshNatasha Myrtaj (Metohu)
Vendndodhja e projektit