Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion shkolla e bashkuar Horë Vranisht, Komuna Vranisht 369.195 € 45.853.975 Lekë
2 Shkolla e mesme e bashkuar e Kuçit, komuna Vranisht 97.641 € 12.126.996 Lekë
Total: 466.836,00 57.980.971,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 466.836 € 57.980.971 Lekë
Total: 466.836,00 57.980.971,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Komuna Vranisht 466.836 € 57.980.971 Lekë
Total: 466.836,00 57.980.971,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 2Z KONSTRUKSION (kompani ndërtimi) 232.471 € 28.872.885 Lekë
2 Jogi (kompani ndërtimi) 183.650 € 22.809.388 Lekë
3 Totila (kompani ndërtimi) 48.820 € 6.063.498 Lekë
4 Natasha Myrtaj (Metohu) (mbikëqyrës punimesh) 1.894 € 235.200 Lekë
Total: 466.835,00 57.980.971,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve