Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion shkolla e bashkuar Horë Vranisht, Komuna Vranisht 183.650 € 22.809.388 Lekë
2 Rikonstruksion i rrugës "Antipatrea" në Berat 131.108 € 16.283.630 Lekë
3 Ndërtim kopshti, Fshati 3 Urat, Komuna Grabian 71.360 € 8.862.864 Lekë
4 Rehabilitimi i qendrës së fshatit Brataj 64.248 € 7.979.634 Lekë
5 Rikonstruksioni i shkollës së mesme "Miti Zaka", Bashkia Divjakë 47.390 € 5.885.776 Lekë
Total: 497.756,00 61.821.292,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 302.400 € 37.558.028 Lekë
2 rrugë 131.108 € 16.283.630 Lekë
3 rikualifikime urbane 64.248 € 7.979.634 Lekë
Total: 497.756,00 61.821.292,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Komuna Vranisht 183.650 € 22.809.388 Lekë
2 Bashkia Berat 131.108 € 16.283.630 Lekë
3 Bashkia Divjakë 118.749 € 14.748.640 Lekë
4 Bashkia Selenicë 64.248 € 7.979.634 Lekë
Total: 497.755,00 61.821.292,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Jogi (construction company) 497.756 € 61.821.292 Lekë
Total: 497.756,00 61.821.292,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve