Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion shkolla e bashkuar Horë Vranisht, Komuna Vranisht 183.650 € 22.809.387 Lekë
2 Shkolla e mesme e bashkuar e Kuçit, komuna Vranisht 48.820 € 6.063.498 Lekë
3 Rikonstruksioni i shkollës së mesme "Miti Zaka", Bashkia Divjakë 47.390 € 5.885.776 Lekë
Total: 279.860,00 34.758.661,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 279.860 € 34.758.661 Lekë
Total: 279.860,00 34.758.661,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Komuna Vranisht 232.471 € 28.872.885 Lekë
2 Bashkia Divjakë 47.390 € 5.885.776 Lekë
Total: 279.861,00 34.758.661,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 2Z KONSTRUKSION (construction company) 279.860 € 34.758.661 Lekë
Total: 279.860,00 34.758.661,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve