Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Furnizimi me ujë i disa fshatrave të komunës Shupenzë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

752.102 €

Kosto në lekë

93.411.034 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 19 Nëntor 2014, nëpërmjet programit të financimit të ujësjellës-kanalizime.

Lloji i projekteveujësjellës dhe kanalizime
BashkiaBulqizë
InvestitorëtKomuna Shupenzë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiSenkaNDREGJONI Egland
Kompani projektueseErald G
Vendndodhja e projektit