Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Furnizimi me ujë i disa fshatrave të komunës Shupenzë 752.102 € 93.411.034 Lekë
Total: 752.102,00 93.411.034,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ujësjellës dhe kanalizime 752.102 € 93.411.034 Lekë
Total: 752.102,00 93.411.034,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Komuna Shupenzë 752.102 € 93.411.034 Lekë
Total: 752.102,00 93.411.034,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Egland (kompani ndërtimi) 391.093 € 48.573.737 Lekë
2 NDREGJONI (kompani ndërtimi) 210.588 € 26.155.090 Lekë
3 Senka (kompani ndërtimi) 150.420 € 18.682.207 Lekë
4 Erald G (kompani projektuese) Lekë
Total: 752.101,00 93.411.034,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve