Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rehabilitimi i godinave, shesheve dhe qendrës së qytetit Krume-Has

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

840.083 €

Kosto në lekë

104.338.324 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaHas
InvestitorëtBashkia Has
Kontraktorët
Kompani ndërtimiArifajDenis 05
Mbikëqyrës punimeshA R G I
Vendndodhja e projektit