Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitim i rrugës së fshatit Zahrisht 1.217.762 € 151.246.026 Lekë
2 Rehabilitimi i godinave, shesheve dhe qendrës së qytetit Krume-Has 840.083 € 104.338.324 Lekë
Total: 2.057.845,00 255.584.350,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.217.762 € 151.246.026 Lekë
2 rikualifikime urbane 840.083 € 104.338.324 Lekë
Total: 2.057.845,00 255.584.350,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Has 2.057.845 € 255.584.350 Lekë
Total: 2.057.845,00 255.584.350,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 PE - VLA - KU (kompani ndërtimi) 1.217.762 € 151.246.026 Lekë
2 Arifaj (kompani ndërtimi) 416.225 € 51.695.162 Lekë
3 Denis 05 (kompani ndërtimi) 416.225 € 51.695.162 Lekë
4 A R G I (mbikëqyrës punimesh) 7.633 € 948.000 Lekë
5 DEA-N CONSULTING STUDIO (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 2.057.845,00 255.584.350,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve