Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 2.179.732 € 270.722.723 Lekë
2 rrugë 983.594 € 122.162.360 Lekë
Total: 3.163.326,00 392.885.083,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Tiranë 1.371.420 € 170.330.322 Lekë
2 Bashkia Gjirokastër 808.312 € 100.392.401 Lekë
3 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 621.275 € 77.162.360 Lekë
4 Bashkia Durrës 362.319 € 45.000.000 Lekë
Total: 3.163.326,00 392.885.083,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Alb Building (construction company) 3.163.326 € 392.885.083 Lekë
Total: 3.163.326,00 392.885.083,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve