Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 980.887 € 121.826.116 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 845.966 € 105.068.916 Lekë
Total: 1.826.853,00 226.895.032,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Vorë 980.887 € 121.826.116 Lekë
2 Bashkia Elbasan 490.178 € 60.880.107 Lekë
3 Bashkia Ballsh 355.788 € 44.188.809 Lekë
Total: 1.826.853,00 226.895.032,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 INERTI (construction company) 1.826.852 € 226.895.032 Lekë
Total: 1.826.852,00 226.895.032,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve