Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikim urban i qendrës së qytetit të Cërrikut, Lot 1 1.126.691 € 139.935.084 Lekë
2 Shkolla "Adem Elmas Asllani", Gostimë, Cerrik 598.293 € 74.307.960 Lekë
3 Rikonstruksion i palestrës së shkollës "7 Marsi", Cërik 423.211 € 52.562.800 Lekë
4 Ndërtim KUZ në lagjet nr.1, 2, 3, Cërrik 217.176 € 26.973.210 Lekë
5 Rikonstruksion i Ujësjellësit, fshati Malasej 160.723 € 19.961.760 Lekë
Total: 2.526.094,00 313.740.814,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 sheshe 1.126.691 € 139.935.084 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 1.021.504 € 126.870.760 Lekë
3 ujësjellës dhe kanalizime 377.898 € 46.934.970 Lekë
Total: 2.526.093,00 313.740.814,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Cërrik 2.526.094 € 313.740.814 Lekë
Total: 2.526.094,00 313.740.814,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Vëllezerit Hysa (kompani ndërtimi) 1.126.691 € 139.935.084 Lekë
2 Ergi (kompani ndërtimi) 716.645 € 89.007.270 Lekë
3 BE-IS (kompani ndërtimi) 500.194 € 62.124.060 Lekë
4 Blerimi (kompani ndërtimi) 160.723 € 19.961.760 Lekë
5 ASH Engineering (kompani projektuese) 9.983 € 1.239.840 Lekë
6 Erald G (mbikëqyrës punimesh) 6.947 € 862.800 Lekë
7 3-A Concept (kompani projektuese) 3.221 € 400.000 Lekë
8 Ylli Ago (mbikëqyrës punimesh) 966 € 120.000 Lekë
9 C.E.C 11 (mbikëqyrës punimesh) 725 € 90.000 Lekë
10 Sulejman Shemsiu (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 2.526.095,00 313.740.814,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve