Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksiomi i shkollës së mesme "Ramazan Karaj", Nikel, Komuna Nikel 225.059 € 27.952.323 Lekë
Total: 225.059,00 27.952.323,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 225.059 € 27.952.323 Lekë
Total: 225.059,00 27.952.323,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Komuna Nikel 225.059 € 27.952.323 Lekë
Total: 225.059,00 27.952.323,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 K A C D E D J A (kompani ndërtimi) 155.088 € 19.261.946 Lekë
2 AGRI Construksion (kompani ndërtimi) 69.971 € 8.690.377 Lekë
3 IMES-D (mbikëqyrës punimesh) Lekë
4 KLODIODA (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 225.059,00 27.952.323,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve