Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksiomi i shkollës së mesme "Ramazan Karaj", Nikel, Komuna Nikel

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

225.059 €

Kosto në lekë

27.952.323 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Qershor 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaKrujë
InvestitorëtKomuna Nikel
Kontraktorët
Kompani ndërtimiAGRI ConstruksionK A C D E D J A
Mbikëqyrës punimeshIMES-DKLODIODA
Vendndodhja e projektit