Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës Prokucë-Bodurë-Kapinovë, Loti 1

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

970.509 €

Kosto në lekë

120.537.216 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaPoliçan
InvestitorëtBashkia Poliçan
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBoshnjaku BED KONSTRUKSIONTotilaFled
Mbikëqyrës punimeshArena MK
Vendndodhja e projektit