Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës Prokucë-Bodurë-Kapinovë, Loti 1 240.936 € 29.924.301 Lekë
2 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare fshati Toskë, Komuna Allkaj, Lushnje 103.210 € 12.818.697 Lekë
3 Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare, fshati Seferan 60.147 € 7.470.222 Lekë
Total: 404.293,00 50.213.220,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 240.936 € 29.924.301 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 163.357 € 20.288.919 Lekë
Total: 404.293,00 50.213.220,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Poliçan 240.936 € 29.924.301 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 103.210 € 12.818.697 Lekë
3 Bashkia Belsh 60.147 € 7.470.222 Lekë
Total: 404.293,00 50.213.220,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Fled (construction company) 404.293 € 50.213.220 Lekë
Total: 404.293,00 50.213.220,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve