Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës Prokucë-Bodurë-Kapinovë, Loti 1 970.509 € 120.537.216 Lekë
2 Rikonceptimi dhe rikonstruksioni i hyrjes së qytetit Poliçan 486.660 € 60.443.140 Lekë
3 Rehabilitimi i shëtitores Miqësia 229.099 € 28.454.136 Lekë
4 Rehabilitimi i zonës pas pallateve të ish-mapos dhe rikualifikim i fasadave të pallateve 186.628 € 23.179.164 Lekë
5 Rikualifikim i fasadave në Shëtitoren Miqësia dhe rehabilitim i rrugës së Tregut 66.514 € 8.261.064 Lekë
6 Rikonstruksion kopshti nr. 2, Poliçan 33.859 € 4.205.328 Lekë
Total: 1.973.269,00 245.080.048,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.686.268 € 209.434.492 Lekë
2 fasada 253.142 € 31.440.228 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 33.859 € 4.205.328 Lekë
Total: 1.973.269,00 245.080.048,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Poliçan 1.973.269 € 245.080.048 Lekë
Total: 1.973.269,00 245.080.048,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Totila (kompani ndërtimi) 529.974 € 65.822.781 Lekë
2 G.P.G. Company (kompani ndërtimi) 486.181 € 60.383.680 Lekë
3 ED KONSTRUKSION (kompani ndërtimi) 426.173 € 52.930.641 Lekë
4 Boshnjaku B (kompani ndërtimi) 240.936 € 29.924.301 Lekë
5 Fled (kompani ndërtimi) 240.936 € 29.924.301 Lekë
6 Beqiri (kompani ndërtimi) 33.318 € 4.138.128 Lekë
7 Arena MK (mbikëqyrës punimesh) 7.530 € 935.232 Lekë
8 Karaja Consulting (kompani projektuese) 7.488 € 930.000 Lekë
9 A.SH. Engineering (mbikëqyrës punimesh) 541 € 67.200 Lekë
10 Liliana Vllamasi (kolaudim) 96 € 11.892 Lekë
11 HMK - Consulting (mbikëqyrës punimesh) 96 € 11.892 Lekë
12 Dricons (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 1.973.269,00 245.080.048,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve