Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës Prokucë-Bodurë-Kapinovë, Loti 1 240.936 € 29.924.301 Lekë
2 Rehabilitimi i zonës pas pallateve të ish-mapos dhe rikualifikim i fasadave të pallateve 111.862 € 13.893.228 Lekë
3 Rehabilitimi i shëtitores Miqësia 110.662 € 13.744.188 Lekë
4 Rikualifikim i fasadave në Shëtitoren Miqësia dhe rehabilitim i rrugës së Tregut 66.514 € 8.261.064 Lekë
5 Shkolla e mesme e bashkuar e Kuçit, komuna Vranisht 48.820 € 6.063.498 Lekë
Total: 578.794,00 71.886.279,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 351.598 € 43.668.489 Lekë
2 fasada 178.376 € 22.154.292 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 48.820 € 6.063.498 Lekë
Total: 578.794,00 71.886.279,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Poliçan 529.974 € 65.822.781 Lekë
2 Komuna Vranisht 48.820 € 6.063.498 Lekë
Total: 578.794,00 71.886.279,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Totila (construction company) 578.795 € 71.886.279 Lekë
Total: 578.795,00 71.886.279,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve