Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitimi i rrugës Dermisht-Dhivër-Cerkovicë 789.134 € 98.010.486 Lekë
2 Liceu artistik “Jordan Misja” 422.977 € 52.533.707 Lekë
3 Rikonstruksioni i shkollës së mesme "Zhani Ciko", Patos 345.948 € 42.966.761 Lekë
4 Lulishte dhe parkim përballë gjimnazit "Hydajet Lezha", lagje "Besëlidhja" 176.524 € 21.924.252 Lekë
Total: 1.734.583,00 215.435.206,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 789.134 € 98.010.486 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 768.925 € 95.500.468 Lekë
3 rikualifikime urbane 176.524 € 21.924.252 Lekë
Total: 1.734.583,00 215.435.206,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Finiq 789.134 € 98.010.486 Lekë
2 Bashkia Tiranë 422.977 € 52.533.707 Lekë
3 Bashkia Patos 345.948 € 42.966.761 Lekë
4 Bashkia Lezhë 176.524 € 21.924.252 Lekë
Total: 1.734.583,00 215.435.206,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 4A-M (construction company) 1.734.583 € 215.435.206 Lekë
Total: 1.734.583,00 215.435.206,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve