Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Projekt i Ansamblit Rilindja, Belsh 1.467.869 € 182.309.361 Lekë
2 Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare "Halit Uruci" , Belsh 481.178 € 59.762.348 Lekë
3 Ndërtimi i pedonales, korsisë së biçikletave, Liqeni Belsh 443.671 € 55.103.885 Lekë
4 Rikualifikimi urban i fasadave të qendrës Belsh 135.443 € 16.821.959 Lekë
5 Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare, fshati Seferan 123.192 € 15.300.444 Lekë
6 Rikonstruksion i shkollës së mesme Sami Frashëri, Belsh 38.087 € 4.730.400 Lekë
7 Projekti "Shkolla, qendër komunitare": Ndërtimi i 4 mjediseve sportive në shkolla të qytetit Fier Lekë
Total: 2.689.440,00 334.028.397,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte rekreacioni 1.911.540 € 237.413.246 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 642.457 € 79.793.192 Lekë
3 fasada 135.443 € 16.821.959 Lekë
Total: 2.689.440,00 334.028.397,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Belsh 2.689.440 € 334.028.397 Lekë
Total: 2.689.440,00 334.028.397,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Vëllezerit Hysa (kompani ndërtimi) 1.959.782 € 243.404.868 Lekë
2 Blerimi (kompani ndërtimi) 481.178 € 59.762.348 Lekë
3 Franco Construction (kompani ndërtimi) 67.179 € 8.343.622 Lekë
4 Shkelqimi 07 (kompani ndërtimi) 60.147 € 7.470.222 Lekë
5 Fled (kompani ndërtimi) 60.147 € 7.470.222 Lekë
6 Zenit 06 (kompani projektuese) 38.087 € 4.730.400 Lekë
7 Zenit 06 (mbikëqyrës punimesh) 18.937 € 2.352.000 Lekë
8 Dricons (mbikëqyrës punimesh) 2.899 € 360.000 Lekë
9 GB Civil Engineering (mbikëqyrës punimesh) 1.085 € 134.716 Lekë
10 PROJECT & PEOPLE (kompani projektuese) Lekë
Total: 2.689.441,00 334.028.398,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve