Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i fasadave dhe gjelbërim i ambienteve përreth pallateve përgjatë bulevardit 21 Shkurti, në qytetin e Selenicës 121.695 € 15.114.496 Lekë
2 Rehabilitimi i qendrës së fshatit Brataj 64.248 € 7.979.634 Lekë
3 Projekti "Shkolla, qendër komunitare" në Berat 29.887 € 3.712.000 Lekë
Total: 215.830,00 26.806.130,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 185.943 € 23.094.130 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 29.887 € 3.712.000 Lekë
Total: 215.830,00 26.806.130,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Selenicë 185.943 € 23.094.130 Lekë
2 Bashkia Berat 29.887 € 3.712.000 Lekë
Total: 215.830,00 26.806.130,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Sardo (construction company) 215.830 € 26.806.130 Lekë
Total: 215.830,00 26.806.130,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve