Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonceptim i qendrës së qytetit dhe rikonstruksioni i fasadave të qytetit Prrenjas 738.368 € 91.705.282 Lekë
2 Rikonstruksion i fasadave në bulevardin "Republika" në Berat 678.718 € 84.296.730 Lekë
3 Ndërtim trotuari përgjatë rrugës Nacionale (ndriçim, gjelbërim,etj) 655.898 € 81.462.509 Lekë
4 Rikonstruksion i sheshit dhe fushave sportive te shkollat "Gaqi Karakashi" dhe "28 Nëntori" 176.842 € 21.963.807 Lekë
Total: 2.249.826,00 279.428.328,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 738.368 € 91.705.282 Lekë
2 fasada 678.718 € 84.296.730 Lekë
3 të tjera 655.898 € 81.462.509 Lekë
4 kopshte dhe shkolla 176.842 € 21.963.807 Lekë
Total: 2.249.826,00 279.428.328,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Prrenjas 1.394.266 € 173.167.791 Lekë
2 Bashkia Berat 678.718 € 84.296.730 Lekë
3 Bashkia Kuçovë 176.842 € 21.963.807 Lekë
Total: 2.249.826,00 279.428.328,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Zdravo (construction company) 2.249.826 € 279.428.328 Lekë
Total: 2.249.826,00 279.428.328,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve