Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitim i rrugës "Devolli", Bashkia Gramsh 303.987 € 37.755.139 Lekë
2 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Qybra Sokoli" 42.609 € 5.292.086 Lekë
3 Sistemim, asfaltim, rrugë dhe sheshe "blloqet e banimit, tregu i qytetit + sheja, lagje e re - Ushtaraku dhe Shkumbini" 38.002 € 4.719.848 Lekë
Total: 384.598,00 47.767.073,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 303.987 € 37.755.139 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 42.609 € 5.292.086 Lekë
3 rikualifikime urbane 38.002 € 4.719.848 Lekë
Total: 384.598,00 47.767.073,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Gramsh 303.987 € 37.755.139 Lekë
2 Bashkia Prrenjas 42.609 € 5.292.086 Lekë
3 Bashkia Librazhd 38.002 € 4.719.848 Lekë
Total: 384.598,00 47.767.073,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 AL-MEXWOOD (design company) 384.598 € 47.767.073 Lekë
Total: 384.598,00 47.767.073,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve