Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikimi urban i lagjes nr.1, Blloku "11 Janari", Kuçovë 1.394.323 € 173.174.883 Lekë
2 Rikonstruksion i rrugës “Qemal Stafa” dhe “Kristaq Lacka” 1.127.564 € 140.043.456 Lekë
3 Rikonstruksioni i rrugës "Naftëtari" 1.009.983 € 125.439.930 Lekë
4 Rikonstruksion i sheshit dhe fushave sportive te shkollat "Gaqi Karakashi" dhe "28 Nëntori" 176.842 € 21.963.807 Lekë
Total: 3.708.712,00 460.622.076,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 2.137.547 € 265.483.386 Lekë
2 rikualifikime urbane 1.394.323 € 173.174.883 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 176.842 € 21.963.807 Lekë
Total: 3.708.712,00 460.622.076,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kuçovë 3.708.712 € 460.622.076 Lekë
Total: 3.708.712,00 460.622.076,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Besta (construction company) 1.765.935 € 219.329.135 Lekë
2 Salillari (construction company) 1.068.774 € 132.741.693 Lekë
3 Shkelqimi 07 (construction company) 697.161 € 86.587.441 Lekë
4 Zdravo (construction company) 176.842 € 21.963.807 Lekë
Total: 3.708.712,00 460.622.076,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve