Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.292.286 € 160.501.960 Lekë
2 rrugë 894.752 € 111.128.171 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 628.123 € 78.012.839 Lekë
Total: 2.815.161,00 349.642.970,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kuçovë 697.161 € 86.587.441 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 697.160 € 86.587.315 Lekë
3 Bashkia Vorë 675.152 € 83.853.900 Lekë
4 Bashkia Divjakë 263.044 € 32.670.043 Lekë
5 Bashkia Durrës 197.591 € 24.540.856 Lekë
6 Bashkia Selenicë 121.695 € 15.114.495 Lekë
7 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 103.210 € 12.818.698 Lekë
8 Bashkia Belsh 60.147 € 7.470.222 Lekë
Total: 2.815.160,00 349.642.970,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Shkelqimi 07 (construction company) 2.815.161 € 349.642.970 Lekë
Total: 2.815.161,00 349.642.970,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve