Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i shkollës së mesme "Sabah Sinani" 219.650 € 27.280.568 Lekë
2 Rikonstruksion i rrugës "Antipatrea" në Berat 131.108 € 16.283.630 Lekë
3 Rikonstruksion i plotë i shkollës së mesme të përgjithshme "Abaz Shehu", Bashkia Tepelenë 112.282 € 13.945.424 Lekë
4 Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare “Andon Xoxa” Fier 107.296 € 13.326.132 Lekë
5 Ndërtimi i kopshtit në lagjen nr.4 tek rruga "Sufajve", Kavajë 55.313 € 6.869.898 Lekë
Total: 625.649,00 77.705.652,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 494.541 € 61.422.022 Lekë
2 rrugë 131.108 € 16.283.630 Lekë
Total: 625.649,00 77.705.652,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Pukë 219.650 € 27.280.568 Lekë
2 Bashkia Berat 131.108 € 16.283.630 Lekë
3 Bashkia Tepelenë 112.282 € 13.945.424 Lekë
4 Bashkia Fier 107.296 € 13.326.132 Lekë
5 Bashkia Kavajë 55.313 € 6.869.898 Lekë
Total: 625.649,00 77.705.652,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Shendelli (construction company) 625.649 € 77.705.652 Lekë
Total: 625.649,00 77.705.652,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve