Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikim Urban i Shëtitores "Republika" 258.416 € 32.095.222 Lekë
2 Rikonstruksion i rrugëve dhe fasadave të sheshit "Rilindja", Ersekë 217.376 € 26.998.121 Lekë
3 Rikonstruksion i shkollës "Perikli Ikonomi", Bashkia Fier 173.474 € 21.545.460 Lekë
4 Rikonstruksioni i shkollës "Koli Sako", Divjakë 128.478 € 15.956.987 Lekë
5 Rivitalizimi i sheshit publik para hyrjes së portit 120.242 € 14.934.000 Lekë
Total: 897.986,00 111.529.790,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 301.952 € 37.502.447 Lekë
2 bulevarde 258.416 € 32.095.222 Lekë
3 rikualifikime urbane 217.376 € 26.998.121 Lekë
4 sheshe 120.242 € 14.934.000 Lekë
Total: 897.986,00 111.529.790,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Patos 258.416 € 32.095.222 Lekë
2 Bashkia Kolonjë 217.376 € 26.998.121 Lekë
3 Bashkia Fier 173.474 € 21.545.460 Lekë
4 Bashkia Divjakë 128.478 € 15.956.987 Lekë
5 Bashkia Durrës 120.242 € 14.934.000 Lekë
Total: 897.986,00 111.529.790,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Arkonstudio (supervisory company) 897.985 € 111.529.790 Lekë
Total: 897.985,00 111.529.790,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve