Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 7.900 € 981.180 Lekë
2 rikualifikime urbane 6.715 € 834.000 Lekë
3 të tjera 2.565 € 318.600 Lekë
4 kopshte dhe shkolla 1 € 120 Lekë
Total: 17.181,00 2.133.900,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Divjakë 7.901 € 981.300 Lekë
2 Bashkia Kurbin 6.715 € 834.000 Lekë
3 Këshilli i Qarkut Vlorë 2.565 € 318.600 Lekë
Total: 17.181,00 2.133.900,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 C.E.C GROUP (supervisory company) 17.181 € 2.133.900 Lekë
Total: 17.181,00 2.133.900,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve