Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Restaurimi i pazarit të vjetër të Korçës, Loti 1, Loti 2 1.913 € 237.600 Lekë
2 Ndërtim KUZ në lagjet nr.1, 2, 3, Cërrik 725 € 90.000 Lekë
3 Rikonstruksiomi i shkollës së mesme "Kristaq Capo" , Bashkia Berat 359 € 44.640 Lekë
4 Rikonstruksioni i sheshit të Tepelenës dhe hyrjes së Kalasë së Tepelenës Lekë
Total: 2.997,00 372.240,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.913 € 237.600 Lekë
2 ujësjellës dhe kanalizime 725 € 90.000 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 359 € 44.640 Lekë
Total: 2.997,00 372.240,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Korçë 1.913 € 237.600 Lekë
2 Bashkia Cërrik 725 € 90.000 Lekë
3 Bashkia Berat 359 € 44.640 Lekë
4 Bashkia Tepelenë Lekë
Total: 2.997,00 372.240,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 C.E.C 11 (supervisory company) 2.997 € 372.240 Lekë
Total: 2.997,00 372.240,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve