Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtimi i shkollës së mesme 'Shote Galica', Fushë-Krujë 1.314.262 € 163.231.283 Lekë
2 Rikonstruksioni i Rrugës së Durrësit, Fushë-Krujë 860.183 € 106.834.674 Lekë
3 Rehabilitim i fasadave të qytetit Fushë Krujë 228.350 € 28.361.084 Lekë
Total: 2.402.795,00 298.427.041,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 1.314.262 € 163.231.283 Lekë
2 rrugë 860.183 € 106.834.674 Lekë
3 fasada 228.350 € 28.361.084 Lekë
Total: 2.402.795,00 298.427.041,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Fushë-Krujë 2.402.794 € 298.427.041 Lekë
Total: 2.402.794,00 298.427.041,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Hastoci (kompani ndërtimi) 1.542.612 € 191.592.367 Lekë
2 Curri (kompani ndërtimi) 425.260 € 52.817.337 Lekë
3 Bami (kompani ndërtimi) 425.260 € 52.817.337 Lekë
4 Erald G (mbikëqyrës punimesh) 4.831 € 600.000 Lekë
5 Zenit 06 (mbikëqyrës punimesh) 4.831 € 600.000 Lekë
Total: 2.402.794,00 298.427.041,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve