Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonceptim i qendrës së qytetit dhe rikonstruksioni i fasadave të qytetit Prrenjas 738.368 € 91.705.282 Lekë
2 Ndërtim trotuari përgjatë rrugës Nacionale (ndriçim, gjelbërim,etj) 655.898 € 81.462.509 Lekë
3 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Qybra Sokoli" 440.196 € 54.672.373 Lekë
4 Rikonstruksion dhe rrethim shkolla e mesme “Halit Bërzeshta”, Prrenjas 86.008 € 10.682.208 Lekë
5 Rikonstruksion shkolla 9- vjeçare “Naim Frashëri”,Pishkash, Komuna Qukës 77.223 € 9.591.133 Lekë
6 Ndërtim shkolla Urakë, Komuna Rrajcë 46.724 € 5.803.069 Lekë
Total: 2.044.417,00 253.916.574,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 738.368 € 91.705.282 Lekë
2 të tjera 655.898 € 81.462.509 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 650.151 € 80.748.783 Lekë
Total: 2.044.417,00 253.916.574,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Prrenjas 1.920.470 € 238.522.372 Lekë
2 Komuna Qukës 77.223 € 9.591.133 Lekë
3 Komuna Rrajcë 46.724 € 5.803.069 Lekë
Total: 2.044.417,00 253.916.574,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Zdravo (construction company) 1.394.266 € 173.167.791 Lekë
2 Leon Konstruksion (construction company) 354.977 € 44.088.200 Lekë
3 NIKA (construction company) 132.732 € 16.485.277 Lekë
4 Shpresa (construction company) 42.609 € 5.292.087 Lekë
5 AL-MEXWOOD (design company) 42.609 € 5.292.086 Lekë
6 HASBALLA (construction company) 38.612 € 4.795.567 Lekë
7 Alko Impex Construction (construction company) 38.612 € 4.795.566 Lekë
8 Arena MK (supervisory company) Lekë
Total: 2.044.417,00 253.916.574,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve