Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 2.131.273 € 264.704.108 Lekë
2 rrugë 1.373.174 € 170.548.223 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 550.651 € 68.390.793 Lekë
4 projekte dixhitale 100.029 € 12.423.600 Lekë
5 projekte gjelbërimi 62.347 € 7.743.466 Lekë
6 sheshe 58.680 € 7.288.074 Lekë
Total: 4.276.154,00 531.098.264,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Skrapar 2.193.620 € 272.447.574 Lekë
2 Bashkia Çorovodë 1.980.345 € 245.958.820 Lekë
3 Komuna Gjerbës 102.189 € 12.691.870 Lekë
Total: 4.276.154,00 531.098.264,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 DESARET COMPANY (construction company) 1.572.778 € 195.339.051 Lekë
2 ALB LEAA INTERNATIONAL (construction company) 1.065.637 € 132.352.054 Lekë
3 Ndrekaj (construction company) 295.856 € 36.745.290 Lekë
4 Alko Impex Construction (construction company) 295.856 € 36.745.290 Lekë
5 Kazazi (construction company) 260.488 € 32.352.548 Lekë
6 Mustafaj (construction company) 260.488 € 32.352.548 Lekë
7 Besta (construction company) 260.487 € 32.352.547 Lekë
8 QATO-01 (construction company) 102.189 € 12.691.870 Lekë
9 INFOSOFT SYSTEMS (technology company) 100.029 € 12.423.600 Lekë
10 AlbGarden (design company) 62.347 € 7.743.466 Lekë
Total: 4.276.155,00 531.098.264,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve