Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikim urban i qendrës së qytetit të Cërrikut, Lot 1 1.126.691 € 139.935.084 Lekë
2 Kanalet ujitëse në njësinë administrative Mollas, Cërrik 642.290 € 79.772.463 Lekë
3 Shkolla "Adem Elmas Asllani", Gostimë, Cerrik 598.293 € 74.307.960 Lekë
4 Rikonstruksion i palestrës së shkollës "7 Marsi", Cërik 423.211 € 52.562.800 Lekë
5 Sistemim, asfaltim i rrugëve të fshatit Mollas 397.102 € 49.320.013 Lekë
6 Ndërtim KUZ në lagjet nr.1, 2, 3, Cërrik 217.176 € 26.973.210 Lekë
7 Rikonstruksioni dhe asfaltimi i rrugës “Ura e lumit Devoll-Floq” 188.265 € 23.382.500 Lekë
8 Rikonstruksion i Ujësjellësit, fshati Malasej 160.723 € 19.961.760 Lekë
Total: 3.753.751,00 466.215.790,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 sheshe 1.126.691 € 139.935.084 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 1.021.504 € 126.870.760 Lekë
3 të tjera 642.290 € 79.772.463 Lekë
4 rrugë 585.366 € 72.702.513 Lekë
5 ujësjellës dhe kanalizime 377.898 € 46.934.970 Lekë
Total: 3.753.749,00 466.215.790,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Cërrik 2.526.094 € 313.740.814 Lekë
2 Njësia Administrative Mollas 1.039.392 € 129.092.476 Lekë
3 Njësia Administrative Klos 188.265 € 23.382.500 Lekë
Total: 3.753.751,00 466.215.790,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Vëllezerit Hysa (construction company) 1.126.691 € 139.935.084 Lekë
2 Ergi (construction company) 716.645 € 89.007.270 Lekë
3 BE-IS (construction company) 500.194 € 62.124.060 Lekë
4 Blerimi (construction company) 405.912 € 50.414.210 Lekë
5 Bashkimi L (construction company) 397.102 € 49.320.013 Lekë
6 Bajrami N (construction company) 397.102 € 49.320.013 Lekë
7 Beladi (construction company) 94.132 € 11.691.250 Lekë
8 Derveni (construction company) 94.132 € 11.691.250 Lekë
9 ASH Engineering (design company) 9.983 € 1.239.840 Lekë
10 Erald G (supervisory company) 6.947 € 862.800 Lekë
11 3-A Concept (design company) 3.221 € 400.000 Lekë
12 Ylli Ago (supervisory company) 966 € 120.000 Lekë
13 C.E.C 11 (supervisory company) 725 € 90.000 Lekë
14 Zenit 06 (supervisory company) Lekë
15 Sulejman Shemsiu (supervisory company) Lekë
Total: 3.753.752,00 466.215.790,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve