Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 616.897 € 76.618.610 Lekë
2 rrugë 613.732 € 76.225.479 Lekë
3 rikualifikime urbane 299.665 € 37.218.375 Lekë
4 sheshe 255.513 € 31.734.771 Lekë
5 ujësjellës dhe kanalizime 188.737 € 23.441.180 Lekë
Total: 1.974.544,00 245.238.415,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Gramsh 1.485.377 € 184.483.875 Lekë
2 Komuna Kukur 168.886 € 20.975.661 Lekë
3 Komuna Pishaj 134.018 € 16.645.068 Lekë
4 Komuna Kushovë 94.977 € 11.796.115 Lekë
5 Komuna Kodovjat 54.719 € 6.796.112 Lekë
6 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 36.567 € 4.541.584 Lekë
Total: 1.974.544,00 245.238.415,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ergi (construction company) 358.545 € 44.531.252 Lekë
2 Osmani/G & Bajrami-N (construction company) 334.571 € 41.553.753 Lekë
3 AL-MEXWOOD (design company) 303.987 € 37.755.139 Lekë
4 Hastoci (construction company) 253.427 € 31.475.644 Lekë
5 NIKA (construction company) 219.886 € 27.309.848 Lekë
6 NDREGJONI (construction company) 168.558 € 20.934.861 Lekë
7 Beladi (construction company) 94.524 € 11.739.835 Lekë
8 Denis 05 (construction company) 67.009 € 8.322.534 Lekë
9 XHAST SHPK (construction company) 67.009 € 8.322.534 Lekë
10 Bahas (construction company) 63.040 € 7.829.606 Lekë
11 I.C.C GROUP (construction company) 36.567 € 4.541.584 Lekë
12 Arena MK (supervisory company) 5.758 € 715.200 Lekë
13 Natasha Myrtaj (Metohu) (supervisory company) 989 € 122.892 Lekë
14 A.SH. Engineering (supervisory company) 329 € 40.800 Lekë
15 Liliana Vllamasi (colaudation) 116 € 14.400 Lekë
16 Hekuran Xhina (colaudation) 81 € 10.000 Lekë
17 Ylli Ago (supervisory company) 81 € 10.000 Lekë
18 Sofie Topuzi (supervisory company) 69 € 8.533 Lekë
19 Taulant (supervisory company) Lekë
20 GB Civil Engineering (supervisory company) Lekë
21 Vler-Invest (supervisory company) Lekë
22 Arkimade (supervisory company) Lekë
23 M.A.K Studio (supervisory company) Lekë
Total: 1.974.546,00 245.238.415,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve